Køb spil

Køb spil


Spillene her kan I bruge internt i virksomheden eller organisationen. I kan selv facilitere det, eller vi kan hjælpe jer i gang.

Der er flere på vej, og det næste kommer til at handle om at styrke den tydelige, præcise kommunikation i dit team.

INTUITION


INTUITION er et samarbejdsspil, der handler om at lære hinanden bedre at kende og opleve, hvordan vi ser forskelligt på verden omkring os. Det er afgørende for et godt samarbejde, at vi forstår hinanden og accepterer, at vi også kan være uenige. Faktisk er det både sjovt og lærerigt at få et indblik i, hvordan vores klassekammerater eller kollegaer ser på emner som Weekend, Facebook eller Frankrig, når vi selv har et andet billede i hovedet.

Formålet er at styrke relationer og at give en forståelse af andre måder at se verden på.

Og så er det et spil, hvor du kan tilføje og justere emnerne, så I kan bruge det til at snakke om lige det, der er vigtigt hos jer - et emne i samfundsfag eller jeres kommende seminar.