Læringsspil

LæringsspilSpillet som værktøj

Når vi deltager i et spil, må vi følge de regler, spillet opstiller. Det betyder, at spillet kan ’tvinge’ os til at reflektere over spørgsmål, situationer osv. Hvis vi skal blive enige i gruppen eller overbevise de andre, så fremtvinger det diskussion og fremlæggelse af synspunkter.


Spillet kan være en ramme til at diskutere virksomhedens eller familiens vigtigste værdier. Vi kan ende ud i en fælles værdiforståelse, vi f.eks. kan tage med os ind i virksomhedens dagligdag. Vi kan vende verden på hovedet og få sat ord på, hvordan her kunne se ud. Spillet fungerer som en rammesætning og et oplæg, mens deltagernes bidrag udgør spillets indhold.

Spillet som simulation af

’den virkelige verden’

Et andet perspektiv er at se reglerne i spillet som en spejling på de ’regler’, der er i vores hverdag. I en simpel form, kan vi se reglerne som konsekvens: Hvis du kører for stærkt rundt i svinget, ryger du af banen! Du kan altså lære reglen, at du ikke kan køre for stærkt rundt i et sving. 


Når vi får mulighed for at prøve reglerne i stedet for at få dem fortalt, kan vi opleve og erfare dem. Hvis vi får lov at prøve det selv, handler vi i spillet med de forventninger, vi går ind til spillet med. Når vi så oplever, at vores forventninger ikke holder helt stik, og vi derfor taber undervejs, så må vi revurdere vores forståelse. Udfordringer kræver refleksion, vi bliver nødt til at tænke andre veje for at komme videre og vinde. Vi lærer meget af at fejle. Og vi må derfor gerne tabe spillet! jeppe@tankespil.dk

Christopher Boecks Allé 84

 2860 Søborg

Copyright © Tankespil.dk - 2020     I  hjemmeside ved evagraf.dk  I