Spil

Spil 


Gåder & skattejagt


Målet kan være at styrke samarbejdet, at lære om en historisk periode eller opdage et områdes skjulte "skatte"

Skole & rekruttering


Spillene handler om at formidle en endnu ukendt verden, så eleverne selv kan prøve, lære og erfare den 

Facilitering & dialog


Spillet er et værktøj til at styre en proces eller en samtale, så de rigtige spørgsmål bliver stillet - og besvaret

Hjemme i stuen


Her er det spil, du kan købe med hjem i stuen. Det er underholdning med et mål om også at sætte tankerne i sving