Spil

Spil 


Gåder & skattejagt


Målet kan være at styrke samarbejdet, at lære om en historisk periode eller opdage et områdes skjulte "skatte"

Simulation & afprøvning


Med spillet afprøver vi noget og på den måde lærer og erfarer. For at forstå et emne eller til rekruttering.

Facilitering & dialog


Spillet er et værktøj til at styre en proces eller en samtale, så de rigtige spørgsmål bliver stillet - og besvaret

Leg med tal, ord & historier


I spillet bruger vi tal, ord og historier, fordi det er sjovt og engagerende. Det kan både være til skole, arbejde og hjemme.