Inklusia

Vinder af Socialpædagogernes Pris 2010

Inklusia

Når socialpædagogerne på bosteder står overfor svære etiske dilemmaer, skal de ofte tage nogle vigtige, hurtige beslutninger. Derfor har de behov for i fællesskab at diskutere, forstå og afklare, hvilke værdier de handler ud fra. Så de er rustet til at tage de rigtige beslutninger, når situationerne opstår. Og det gør de jævnligt.


Henover 3 seminar med 25 socialpædagoger, en filosof og en grafiker udviklede vi sammen spillet Inklusia. Spillet vandt samme år Socialpædagogernes Pris og er blevet brugt på bosteder over hele landet.