Kompetencespillet

Et spil, der på en kreativ og legende måde, gør det forståeligt, hvad realkompetencer er og hvad de kan bruges til.


Randi Jensen, sekretariatsleder,

Daghøjskoleforeningen


Kompetencespillet

Det kan være svært at italesætte de kompetencer, man ikke har papir på. Og det er ellers vigtigt i f.eks. en jobsamtale, hvis man er ufaglært. I samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd har vi udviklet Kompetencespillet, der træner at sætte ord på alle de realkomptencer, der er vigtige på en arbejdsplads.