Perspektivmaskinen

Perspektivmaskinen er udviklet i samarbejde med medarbejderne i fire større danske virmsomheder.


"Medarbejderne, som har deltaget i udviklingen, er allerede meget engagerede, og har taget ideen til sig og udviser en stolthed over at have været med i selve udviklingsfasen. Vi håber, at det med dette værktøj frem- over vil blive lettere for os at skabe en overordnet forståelse blandt med- arbejderne for virksomhedens stra- tegi og forretningsplaner. "


- Kim Heide Rasmussen, distributionschef, Lantmännen Schulstad


Perspektivmaskinen

Spillet Perspektivmaskinen er resultatet af et tværgående samarbejde, hvor fire større, danske virksomheder har ønsket at få deres medarbejderes perspektiver italesat. Medarbejdernes perspektiv på det daglige arbejde er vigtigt både for produktion og for godt arbejdsmiljø, men gode samtaler mellem leder og medarbejdere kan være svære at facilitere. Derfor har vi i samarbejde udviklet et værktøj, hvor alle får taletid, hvor vi sætter billeder på den gode arbejdsdag, og hvor spillet hjælper deltagerne med at stille de gode spørgsmål.

Udviklingen af Perspektivmaskinen er støttet af Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi,