Facilitering & Dialog

Facilitering & dialog


Vi udnytter, at spil har nogle tydelige regler og mål, når vi bruger faciliteringsspil og dialogspil. Spillene kan sjældent vindes, det handler derimod om at styre proces og samtale mod et fælles mål. Spillet bliver derfor nærmere et værktøj, der kan sørge for, at vi får stillet de rette spørgsmål, at vi får tydeliggjort vores tanker, at vi kommer hele vejen rundt og meget mere.  

Kunst og sjove samtaler

Statens Museum for Kunst

I gennemsnit betragtes et værk i 8 sekunder, før museets gæst er videre til næste store værk. Statens Museum for Kunst ønskede derfor at inddrage gæsterne i kunsten, så de udforsker værket, taler sammen om det - og måske endda opdager nye perspektiver på værket.


I et samarbejde med Statens Museum for Kunst udviklede vi Match SMK, der er en del af den permanente udstilling og stadig har grinende gæster midt blandt store, historiske værker.

Samlede udstilling vinder Den Danske Museumpris 2012

Anmeldelse i Politiken: 5 stjerner

Værdier på spil

BUPL /

Filosofisk Firma

Når socialpædagogerne på bosteder står overfor svære etiske dilemmaer, skal de ofte tage nogle vigtige, hurtige beslutninger. Derfor har de behov for i fællesskab at diskutere, forstå og afklare, hvilke værdier de handler ud fra. Så de er rustet til at tage de rigtige beslutninger, når situationerne opstår. Og det gør de jævnligt.


Henover 3 seminar med 25 socialpædagoger, en filosof og en grafiker udviklede vi sammen spillet Inklusia. Spillet vandt samme år Socialpædagogernes Pris og er blevet brugt på bosteder over hele landet.

Vinder af Socialpædagogernes Pris 2010

Kompetencer i spil

Dansk Folkeoplysnings Samråd / MOCH 

Det kan være svært at italesætte de kompetencer, man ikke har papir på. Og det er ellers vigtigt i f.eks. en jobsamtale, hvis man er ufaglært.


I samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd og MOCH har vi udviklet Kompetencespillet, der træner at sætte ord på alle de realkomptencer, der er vigtige på en arbejdsplads.


Spillet er sidenhen oversat til andre sprog.


"Et spil, der på en kreativ og legende måde, gør det forståeligt, hvad realkompetencer er og hvad de kan bruges til."

- Randi Jensen, sekretariatsleder,

Daghøjskoleforeningen

Perspektiver på arbejdet

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi

Spillet Perspektivmaskinen er resultatet af et tværgående samarbejde, hvor fire større, danske virksomheder har ønsket at få deres medarbejderes perspektiver italesat. Medarbejdernes perspektiv på det daglige arbejde er vigtigt både for produktion og for godt arbejdsmiljø, men gode samtaler mellem leder og medarbejdere kan være svære at facilitere.


Derfor har vi i samarbejde udviklet et værktøj, hvor alle får taletid, hvor vi sætter billeder på den gode arbejdsdag, og hvor spillet hjælper deltagerne med at stille de gode spørgsmål.

"Medarbejderne, som har deltaget i udviklingen, er allerede meget engagerede, og har taget ideen til sig og udviser en stolthed over at have været med i selve udviklingsfasen. Vi håber, at det med dette værktøj frem- over vil blive lettere for os at skabe en overordnet forståelse blandt med- arbejderne for virksomhedens strategi og forretningsplaner. "


- Kim Heide Rasmussen, distributionschef, Lantmännen Schulstad